Diagnoza problemów i potrzeb rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w powiecie ełckim

Celem jest określenie problemów i potrzeb rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w powiecie ełckim, w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Badanie ma służyć rozpoznaniu obecnych sposobów radzenia sobie z problemami społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi związanymi z niepełnosprawnością dziecka. Chodzi również o stwierdzenie stopnia zaspokojenia potrzeb związanych z niepełnosprawnością przez rodzinę, grupy samopomocowe, sieci socjalne i instytucje publiczne. Długofalowym celem określenie właściwych kierunków działań grup, organizacji pozarządkowych i instytucji publicznych w zakresie pomocy dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzinom w powiecie ełckim.

Państwa udział w ankiecie może przyczynić się do wprowadzenia istotnych zmian w zakresie pomocy rodzinom borykającym się  z niepełnosprawnością dziecka w powiecie ełckim.

Niezwykle ważne jest uważne czytanie pytań i udzielenie szczerych odpowiedzi. Od tego zależy wynik badania. 

Ankieta jest anonimowa. Wyniki zostaną przedstawione po obróbce statystycznej w formie tabel i wykresów zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz. 882).

 Dziękujemy za pomoc

Ankieta jest częścią "Diagnozy problemów i potrzeb rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w powiecie ełckim" realizowanej przez Fundację "Kocham Jaśka". Ankieta skierowana jest do opiekunów dzieci z niepełnosprawnością w powiecie ełckim.

Ankieta składa się z 54 pytań